Geschiedenis

Speeltuinvereniging Duinweide, een stukje geschiedenis.

De behoefte om een speeltuin op te richten bleek al in het begin van de jaren ‘50 van de vorige eeuw te bestaan in Vogelenzang en er werden dan ook plannen gesmeed tot het oprichten van een speeltuinvereniging.

22 januari  1957 was het, toen het voorlopige bestuur, te weten de dames Blok en Roelen en de heren van der Vossen, Zuiderduin,  Peperkoorn, Gerbrands en Kuys ten huize van de laatstgenoemde het initiatief namen tot oprichting van de speeltuin in Vogelenzang.

Het “ijzer” werd daar op zijn heetst gesmeed, want onmiddellijk werden er grootscheepse activiteiten ontplooid en werden diverse bronnen aangeboord om dit project zo vlot mogelijk van de grond te krijgen.

Het terrein waar de speeltuin zou worden gesitueerd werd door de familie Barnaard ter beschikking gesteld waarna het werk kon aanvangen.

De werkzaamheden werden door circa 40 vrijwilligers uitgevoerd en werden gestart gelijk met de oprichtingsdatum van 1 april 1957.

Door medewerking van de gemeente Bloemendaal, de goede voorbereiding van het bestuur en het vele werk van de vrijwilligers  is destijds in 2 maanden tijd een kant en klare speeltuin gepresenteerd.

Uniek was de waterpartij waar de kinderen bij mooi weer volop konden spelen en spetteren.

Op 3 juni 1957 is de speeltuin door de toenmalig burgemeester Peereboom – Voller geopend.

Haarlems dagblad, opening 3 juni 1957

Al snel bleek dat de speeltuin  een onmiskenbare culturele en sociale functie binnen de Vogelenzangse dorpsgemeenschap had en er werden  veel grote en kleine evenementen georganiseerd zoals b.v. het sinterklaasfeest,  spelmiddagen en de kerstboomverbranding.

In het begin van de jaren ’70  werd de speeltuin gerenoveerd en aangepast aan de tijd van die periode, dit was noodzakelijk als gevolg van veranderende eisen qua veiligheid en natuurlijk de wensen van de kinderen van ons dorp.

Er werden speeltoestellen vervangen en er werd een rolschaatsbaan aangelegd.

Dit alles werd bekostigd uit eigen middelen en subsidies van de gemeente Bloemendaal en de vele bedrijven en middenstanders uit het dorp.

Halverwege de jaren ’90 is er wederom een ingrijpende verbouwing van het park aangepakt. Doordat de skatesport in die jaren sterk opkwam werd het idee geopperd om een zogenaamde skatebaan te realiseren, deze zou dan op de plaats komen van de rolschaatsbaan en gescheiden worden van de speeltuin.

Deze scheiding in het terrein hield in dat de allerkleinsten veilig in de speeltuin konden spelen en dat de “skaters” die ook nogal eens ouder zijn dan 12 jaar hun kunsten konden vertonen op de skatebaan.

De skatebaan was toen hij  gereed was erg populair  in de regio daar het een van de weinige banen was die niet ver buiten de bebouwing was aangelegd.

In de nieuwe eeuw zijn er op speeltuingebied nogal wat zaken veranderd, zo is het veiligheidsaspect zeer hoog in het vaandel komen te staan. Daarom werd afgesproken met onze vereniging dat de gemeente Bloemendaal zorg ging dragen voor keuring van toestellen en voor het onderhoud daarvan, net als bij alle andere openbare speeltuinen in onze gemeente.

De speeltuinvereniging houdt natuurlijk wel een oogje in het zeil om de “orde en netheid” zo veel mogelijk te handhaven  en heeft  verder de handen vrij om evenementen te organiseren.

Middels donaties vanuit het dorp en in samenwerking met de mensen van de gemeente Bloemendaal houdt de vereniging de toestellen en het Duinweide terrein zo goed mogelijk up to date.

De speeltuinvereniging Duinweide bestaat nu 60 jaar en wij gaan ervan uit dat daar nog vele jaren bij gaan komen en verwachten dat onze dorpsgenoten, zoals we ze kennen, ons daar tot in lengte van jaren bij blijven steunen om van deze fijne speelplek te genieten.

 

Het bestuur.